Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.studiomocy.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Sklep www.studiomocy.com jest prowadzony przez firmę:

MGMplay Magdalena Mikuła

ul. Modrzewiowa 5

36-100 Kolbuszowa

Regon 180496412

NIP: 814 163 42 77

3. Adres do korespondencji: 

Studio Mocy

ul. Modrzewiowa 5

36-100 Kolbuszowa

e-mail: sklep@studiomocy.com

4. Zakupy w sklepie internetowym www.studiomocy.com oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.


II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać:

- za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie",

- poprzez wysłanie e-mail na adres sklep@studiomocy.com określając dane zamawianego przedmiotu   wg. oferty przedstawionej w sklepie Studio Mocy,

- telefonicznie w godz. 9:00-14:00 od poniedziałku do piątku na numer telefonu 605955580.

1a. Zamówienie należy potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem: e-mail lub tel. z wyłączeniem zamówień składanych i opłaconych za pomocą koszyka oraz zamówień telefonicznych.

1b. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą, a Sklepem Internetowym Studio Mocy .

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, numerem telefonu oraz nr NIP
(w przypadku podmiotów gospodarczych).

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1-2 dni roboczych. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MGMplay zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu lub  NIP w przypadku zamówień składanych przez podmioty gospodarcze ) będą mogły być wstrzymane w celu uzupełnienia danych, o czym niezwłocznie składający zamówienie zostanie poinformowany.

6. Firma MGMplay zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości, o czym niezwłocznie powiadomi osobę składającą zamówienie. 

7. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym www.studiomocy.com są podane w złotych polskich i  zawierają VAT (ceny brutto ).

8. Na każdy zakupiony produkt firma MGMplay wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy podać aktualne dane firmy wraz z numerem NIP.

9. Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Urząd Miejski w Kolbuszowej

 

III. Forma płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności:

a) przedpłata na konto ( przelew bankowy)

b) za pobraniem (płatne osobie doręczającej przy odbiorze)

c) poprzez dostępne systemy płatności błyskawicznej

1a. Wybrane formy płatności dostępne są przy realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.

1b. Przesyłka pocztowa realizowana jest po ówczesnej przedpłacie na konto bankowe lub wybraniu opcji za pobraniem.

2. Po otrzymaniu lub zaksięgowaniu wpłaty albo otrzymaniu informacji o innej formie wysyłki, towar niezwłocznie wysyłany jest do nabywcy.

2a. Do każdego towaru dołączony jest paragon lub faktura VAT.

 

IV. Reklamacje, zwroty i gwarancje

1. Jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie doręczającej przesyłkę oraz skontaktować się z pracownikiem firmy MGMplay. Adresat powinien sporządzić "protokół szkody" w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.    

2. Klient  może składać  reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@studiomocy.com, lub w formie pisemnej na adres Studio Mocy, ul. Modrzewiowa 5, 36-100 Kolbuszowa.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2a. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma MGMplay zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

2b. Firma MGMplay rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej

2c. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, niezniszczone folie ochronne oraz elementy zabezpieczenia wewnętrzne, oryginalną dokumentację oraz wszystkie akcesoria dołączone w komplecie, jak również nie powinien nosić śladów użytkowania.

2d. Firma MGMplay jako Sprzedawca, odpowiada jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną ("Rękojmia") w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

3. Informujemy, iż przesyłki odsyłane do nas za pobraniem lub na koszt firmy MGMplay, bez wcześniejszego ustalenia, nie będą przyjmowane.

4. Wszystkie sprzedawane  produkty w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, bez wad i objęte gwarancją producenta lub importera. Okres oraz warunki gwarancji określa producent lub importer. Minimalny okres gwarancyjny wynosi 1-24 miesięcy dla gwarancji konsumenckiej oraz 1-12 miesięcy w przypadku zakupu przez podmiot gospodarczy.

4a. Problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe określone w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych importera. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu jest opinia serwisu określonej marki. 

4b. W żadnym wypadku regulamin nie wyłącza uprawień konsumenta jakie przewidują obowiązujące przepisy prawa na terenie RP w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Dodatkowe informacje na temat reklamacji, zwrotów i gwarancji będą udzielane pod wskazanym nr telefonu lub e-mail na stronie www.studiomocy.com. 

 

V. Prawdo do odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (KONSUMENT) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym www.studiomocy.com , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@studiomocy.com lub przesyłając oświadczenie na adres firmy Studio Mocy, Modrzewiowa 5, 36-100 Kolbuszowa. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej ( w załączniku ).

3. Przesyłkę należy nadać na adres przedsiębiorstwa. Do przesyłki powinien być dołączony dowód zakupu tj. Paragon ( oryginał ) lub w przypadku FV, numer FV w celu wystawienia dokumentu korygującego.

4. Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

4a. Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VI. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

W czasie składania zamówienia, kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, do celów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. 

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.


VII. Postanowienia końcowe

1. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Informacje o produktach, opisy, zdjęcia oraz dokumenty umieszczone na stronie www.mgmplay.pl są własnością firmy MGMplay. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie do jakichkolwiek celów, bez zgody firmy MGMplay jest zabronione i podlega ochronie prawnej. 

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

3. Data publikacji regulaminu 1.01.2014r.

4. Aktualizacja na dzień 22.05.2018r.


Załącznik 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Studio Mocy

MODRZEWIOWA 5

36-100 Kolbuszowa

 

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

Numer zamówienia...........................................

 

Numer konta bankowego.......................................................................

 

…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)